Media Tijd Voor Max 

In 2021 werd op Wereldprematurendag, 17 november, extra aandacht besteed aan baby's die te vroeg of ziek geboren zijn.

In het televisieprogramma Tijd voor Max waren Manon Benders, hoogleraar neonatologie aan het UMC Utrecht, en ik te gast.

Mijn missie is om ouders te inspireren om zichzelf beter af te stemmen en bewust de kracht van de (moeder)stem in te zetten voor empowerment.

Met deze benadering streven we naar een kansrijke start voor zowel ouder als kind.

Terwijl ik mijn ervaring deelde als Nicu-ouder, ging Manon Benders uitgebreid in op de ontwikkeling van het brein.

Het was een waardevol gesprek dat bijdroeg aan het delen van kennis en ervaringen rondom dit belangrijke onderwerp. 

                                                                                        Hoogleraar Neonatologie Manon Benders

Xavi & Mathilde Keij