Wetenschappelijk Onderzoek

 

Met trots kan meedelen dat ik verbonden ben aan verschillende wetenschappelijke onderzoeken en projecten waarbij ik mijn expertise als ervaringsdeskundige rondom complex geboortezorg en als prenataal lichaamsgerichte stemtherapeut kan delen. Dit is in samenwerking met het Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Door meer bewustwording rondom de stem te creëren onder ouders én zorg-professionals, leren we de baby een stem te geven in het hele proces voor de zorgprofessional en het gezin.

Mijn missie is om preventieve zorg te verlenen tijdens de eerste duizend dagen van het leven, door elke vrouw tijdens de prenatale fase opnieuw te leren luisteren naar het lichaam en stem te geven aan hun binnenwereld, zodat we vanuit veiligheid, begrenzing optimaal de ruimte kunnen geven voor de hechting tussen moeder en kind door de stem bewust in te zetten.

Tegelijkertijd train ik ook de zorgprofessional de stem bewust in te zetten op de werkvloer, zodat ouders zich ook gezien en gehoord voelen, doordat zij zien dat er goed wordt afgestemd op hun kind.

 

Vici-beurs voor prof.dr. Aoju Chen

Allereerst ben ik verbonden aan het onderzoek van prof. dr. A. Chen.

Hoe leren kinderen de intonatie, het ritme en klemtonen - met andere woorden de prosodie -  van hun moedertaal?

Dat is de vraag die centraal staat in het onderzoek van prof. dr. Aoju Chen.

Met een Vici-beurs van NWO kan zij de komende jaren onderzoek doen naar prosodische ontwikkeling.

De beurs is één van de hoogste persoonsgebonden wetenschappelijke premies van Nederland

Samen voor Ryan

Samen voor Ryan is een samenwerking van onderwijs, opvang, gemeente, sociaal werk en jeugdgezondheidszorg in Steenwijkerland. Samen zetten we ons in voor kinderen in Steenwijkerland.

Met het project van de eerste 2000 dagen besteden we aandacht aan die eerste periode in het leven van een kind en dus van een mens. In deze periode wordt de basis gelegd.

Het project is geslaagd als:

  • We een overzicht hebben gekregen over welke factoren van belang zijn voor een natuurlijke en harmonieuze ontwikkelen van een kind in de eerste 2000 dagen.
  • Nieuwe kennis over de eerste 2000 dagen bij professionals en ouders en aanstaande ouders (o.a. tieners) bekend wordt en in de praktijk wordt toegepast.
  • De kennis en vertaling naar de praktijk leidt tot een duurzame gedragsverandering.
  • Als we een jaarlijkse cyclus hebben ontwikkeld waarmee we met elkaar een thema kunnen onderzoeken en de opgedane kennis integreren in onze praktijk.

 

Klik hier voor de online reader over Vroege Hersenontwikkeling van Professor Manon Benders.

 

Hoogleraar en afdelingshoofd Neonatologie | Geboortecentrum |Wilhelmina Kinderziekenhuis |Divisie Vouw en Baby |Universitair Medisch Centrum Utrecht


Reader Manon Benders En Team Vroege Hersenontwikkeling
PDF – 5,0 MB 239 downloads

Website overzicht wetenschappelijk onderzoeken/projecten: