Wetenschappelijk Onderzoek

Graag deel ik met u mijn verbondenheid aan diverse wetenschappelijke onderzoeken en projecten, waarbij ik als ervaringsdeskundige en prenataal lichaamsgerichte stemtherapeut mijn expertise kan delen. Deze samenwerking vindt plaats met het Universitair Medisch Centrum Utrecht en daar ben ik ontzettend trots op.

 

Een belangrijk doel van deze onderzoeken en projecten is het vergroten van de bewustwording rondom de stem van de baby bij ouders én zorgprofessionals. Door ouders en professionals te leren hoe ze de stem van de baby kunnen betrekken in het zorgproces, geven we de baby een stem en creëren we een veilige en optimale omgeving voor hechting tussen moeder en kind.

 

Mijn missie is om tijdens de eerste duizend dagen van het leven preventieve zorg te verlenen. Hierbij help ik elke vrouw tijdens de prenatale fase om opnieuw te leren luisteren naar haar lichaam en stem te geven aan haar binnenwereld. Door bewust gebruik te maken van stem en lichaam, kunnen we veiligheid en begrenzing bieden en optimaal ruimte geven voor hechting tussen moeder en kind.

 

Tegelijkertijd train ik ook zorgprofessionals om bewust om te gaan met stemgebruik op de werkvloer, zodat ouders zich gezien en gehoord voelen en er goed wordt afgestemd op hun kind. Samen werken we aan het optimaliseren van de zorg voor moeder en kind, waarbij we de stem als een belangrijk instrument gebruiken.

 

Vici-beurs voor prof.dr. Aoju Chen

Allereerst ben ik verbonden aan het onderzoek van prof. dr. A. Chen.

Hoe leren kinderen de intonatie, het ritme en klemtonen - met andere woorden de prosodie -  van hun moedertaal?

Dat is de vraag die centraal staat in het onderzoek van prof. dr. Aoju Chen.

Met een Vici-beurs van NWO kan zij de komende jaren onderzoek doen naar prosodische ontwikkeling.

De beurs is één van de hoogste persoonsgebonden wetenschappelijke premies van Nederland

Samen voor Ryan

Samen voor Ryan is een samenwerking van onderwijs, opvang, gemeente, sociaal werk en jeugdgezondheidszorg in Steenwijkerland. Samen zetten we ons in voor kinderen in Steenwijkerland.

Met het project van de eerste 2000 dagen besteden we aandacht aan die eerste periode in het leven van een kind en dus van een mens. In deze periode wordt de basis gelegd.

Het project is geslaagd als:

  • We een overzicht hebben gekregen over welke factoren van belang zijn voor een natuurlijke en harmonieuze ontwikkelen van een kind in de eerste 2000 dagen.
  • Nieuwe kennis over de eerste 2000 dagen bij professionals en ouders en aanstaande ouders (o.a. tieners) bekend wordt en in de praktijk wordt toegepast.
  • De kennis en vertaling naar de praktijk leidt tot een duurzame gedragsverandering.
  • Als we een jaarlijkse cyclus hebben ontwikkeld waarmee we met elkaar een thema kunnen onderzoeken en de opgedane kennis integreren in onze praktijk.

 

Klik hier voor de online reader over Vroege Hersenontwikkeling van Professor Manon Benders.

 

Hoogleraar en afdelingshoofd Neonatologie | Geboortecentrum |Wilhelmina Kinderziekenhuis |Divisie Vouw en Baby |Universitair Medisch Centrum Utrecht


Reader Manon Benders En Team Vroege Hersenontwikkeling
PDF – 5,0 MB 338 downloads

Website overzicht wetenschappelijk onderzoeken/projecten: